Vývoj


Budoucí vylepšení

Prosím, pište do komentářů návrhy na vylepšení užitečné pro vás.

 • Budoucí vývoj
 • Aktivní vývoj aplikace v současné době dále neprobíhá z časových důvodů. Probíhá pouze údržba a drobná výlepšení, pokud je nutně potřeba.

Seznam změn

 • jP vocabulary 3.3 (16. 8. 2015)
 • Opět zprovozněn poslech slovíček
 • Nová volba nastavení - vypnutí/zapnutí mazání staženého poslechu slovíček (mp3) po ukončení aplikace
 • Nová volba nastavení - možnost vypnutí ignorování diakritiky (např. "dum" nebude uznán pro slovo "dům")
 • jP vocabulary 3.2 (3. 1. 2012)
 • Zprovozněno automatické překládání pomocí služby MS Bing Translate.
 • Přidáno 22 nových jazyků pro automatický překlad a několik pro poslech.
 • Opravena chyba nefunkčního poslechu (děkuji R3sidento za report).
 • Před smazáním položky je nutné v dialogu potvrdit akci.
 • Nabídka jazyků je nyní v češtině řazena abecedně.
 • Lze sdílet dosud neodeslané slovníky aspoň s 10 slovy.
 • Drobné opravy a úpravy.
 • jP vocabulary 3.1 (17. 11. 2011)
 • Poslech slov: čte obsah [] a <> závorek
 • Nezáleží při zkoušení na mezerách kolem čárky
 • Přidaná informace u vkládání/editace slovníku, jaký jazyk je brán jako cizí(někteří uživatelé mají mateřský jazyk jako první)
 • Drobné opravy (logování, výjimky)
 • jP vocabulary 3.0 (7. 10. 2011)
 • Poslech slov u vybraných jazyků (využívá službu Google Translate)
 • Automatický překlad slov u vybraných jazyků (využívá službu Google Translate)
 • Možnost vložit vlastní symboly do nástroje Vložit symbol
 • Nová možnost v nastavení: povolit rozeznávání synonym
 • Rozeznávání synonym používá jako oddělovač také znak lomítka /
 • Zkoušení ignoruje také text ve špičatých závorkách < >
 • Opravena chyba, kdy se neresetoval filtr slov
 • jP vocabulary 2.1 (16. 8. 2011)
 • Opraveno: při smazání jednotlivých slov a návratu pomocí šipky zpět se neprojevily změny v tabulce slovníků
 • U importu slovníku je možné zvolit oddělovač CSV (středník, čárka) a kódování (Automaticky detekovat, Systémové, UTF-8)
 • Všechny slovníky jsou převedeny na UTF-8
 • Změna struktury adresáře slovníků k importu a jejich pojmenovávání (v názvu počet slov)
 • Export má otevřenou výchozí složku jako import (tzn. vocabulariesToImport)
 • Záložka nápovědy pro Import
 • Aplikace si pamatuje uživatelem nastavenou šířku sloupců u tabulky v okně Slovníky a Přehled hodnocení
 • Přidány anglické slovníky do aplikace
 • Opraveny chyby v lokalizaci
 • Aktualizována nápověda
 • jP vocabulary 2.0 (20. 7. 2011)
 • Opravena chyba u zkoušení, kdy při zobrazení odpovědi u prvního zkoušeného slova po spuštění aplikace došlo k zamrznutí na několik vteřin
 • Opravena chyba při importu, kdy u slovníku bez hlavičky (název, aj.) se nenahrál první řádek slovíček
 • Vylepšena hromadná aktivace (Ne/naučeno a De/aktivovat), kde již nedochází k inverzi výběru, ale k jednotnému doplnění v rámci celku
 • Nová možnost filtrování/hledání v tabulce slovíček (zruší se při vkládání slova)
 • Logování chyb do HTML souborů dle data v resources/error-logs
 • Další krok u zkoušení lze potvrdit enterem
 • Nová možnost sdílení slovníků - pošlou se do veřejného repozitáře na serveru
 • Opraveno - zkoušené slovo má useknuté písmenko "ů"
 • Vylepšen vzhled a UX - ikonky, uspořádání menu, tlačítek, aj.
 • Přidány AJ slovníky Time to Talk
 • Přidána u zkoušení informace o slovníku: jazyk Z a jazyk DO
 • Nová volba v obecném nastavení a funkce: automaticky ověřovat novější verze
 • Nová funkce: manuální zjištění nové verze
 • Přidána informace o možnosti finanční podpory pomocí PaySec
 • jP vocabulary 1.5 (3. 4. 2011)
 • Opraveno a vylepšeno vyhodnocení slov při zkoušení
 • Vkládání speciálních symbolů kliknutím pravým tlačítkem myši do formuláře
 • Vylepšen vzhled
 • Rozeznávání vět
 • Korekce anglické lokalizace
 • Nové české slovníky: italština, angličtina (CAE), zeměpis, literatura, fyzika
 • Středník ve výrazu má nyní stejnou funkci jako čárka - odděluje synonyma
 • Nové tlačítko u zkoušení pro další krok
 • Nová volba nastavení: schovat tlačítko pro další krok
 • Nová volba nastavení: automaticky potvrdit správné odpovědi u módu barevné indikace správné odpovědi
 • Plná podpora unicode znaků v aplikaci (čínština, japonština, korejština, apod.)
 • Opraven nefunkční export při nenastavené obtížnosti
 • Hezčí a bezpečnější název souborů u exportu
 • Opraveno špatné označení nové položky v tabulce při řazení podle určitého sloupce
 • Aktualizována nápověda
 • jP vocabulary 1.0 (21. 2. 2011)
 • Flexibilní vzhled při změně velikosti oken
 • Změněn způsob výběru položek pro hromadné úpravy - zrušeny checkboxy
 • Mnoho vylepšení a oprav vzhledu, ovládání a UX
 • Opraveno: vyhodnocení zkoušení neřadí podle počtu špatných odpovědí
 • Vylepšen výkon aplikace
 • Opraveny četné chyby při importu a exportu
 • Opraveno: řazení podle úspěšnosti nefunguje dle očekávání
 • Aktualizována nápověda
 • Spouštění aplikace pomocí .exe souboru
 • Slovníky: opraveny NJ slovníky
 • Slovníky: nové francouzské
 • Zkoušení s barevnou indikací: zobrazuje správnou odpověď
 • Výchozí hodnota priority je 50%
 • Zkoušení: ignorování interpunkce a textu v jakýchkoliv závorkách
 • Ukládání nastavení aplikace do složky "resources/settings", již ne dále v uživatelském adresáři
 • Trvalé zapamatování stavu výběru směru zkoušení
 • Nastavení: nová volba, zda automaticky naučit slovíčka
 • Ignorace acentů (speciálních znaků) pro ČJ, FJ, IT, ŠJ, NJ
 • Odstraněn status bar
 • Trvalé pamatování šířky sloupců v tabulkách
 • Zobrazení celkové úspěšnosti pro celé slovníky
 • Přidán odkaz "Přispějte"
 • jP vocabulary 0.9 beta (21. 1. 2011)
 • vše